E-LEARNING SMP N 3 DEPOK

EKSTRA T.I

Oleh: Miss Irma

Yuhuuuuu!

Here you are!

Jadi, ceritanya anak-anak ekstra Ti itu sedang pengambilan nilai. Mereka diminta untuk membuat web blog. Salah satu komponen penilaiannya adalah jumlah pengunjung. Soo, yuk cek website yang dibuat oleh anak-anak ekstra TI yuks^^

NONamaKelasKelompok Rombel Web Blog
1ANINDYA RIANNISAA7.2www.kimnindy.blogspot.com
2ATHAYA RAFFA D.A7.2www.whoareum8.blogspot.com
3BAGUS ADI N.A7.2www.bangusad.blogspot.com
4NABILA ALLIYA U.A7.2www.Nabilaalliya781.blogspot.com
5NATHAN ALIEF R.A7.2www.Nathanaliefr.blogspot.com
6RILSE ROOSFEBRIYANTOA7.2www.rilse.blogspot.com
7SADIYA AMALIA P.A7.2www.sapsap27.blogspot.com
8AQILAH SABRINA J21 N.B7.2www.yoiimasbro.blogspot.com
9AURELIA M.D.S.P.B7.2www.sasavadtersolid.blogspot.com
10CANTIKA N.F.B7.2www.daengan.blogspot.com
11NUR RAMADHANI S.B7.2www.nrs20.blogspot.com
12YORA N.P.S.B7.2www.blokyora.blogspot.com
13ARDITA P.C7.2www.arditapinasti.blogspot.com
14DAVIN BUDI E.C7.2www.cumanbudi.blogspot.com
15DEVIN ANARGYA W.C7.2www.justdevvy.blogspot.com
16DEXA AL FAEYZA R.C7.2www.aldy_waee.blogspot.com
17DIVA EZI R.P.C7.2www.vindoy.blogspot.com
18GHIFARI GALIH DWI P.C7.2www.lokkokngegas.blogspot.com
19JASON GABRIEL D.J.M.C7.2www.mismiuw.blogspot.com
20NISRINA IVANA PUTRIC7.2www.jiheena.blogspot.com
21SEKAR ANANDATI N.C7.2www.suwagg.blogspot.com
22ALYSYA PUTRI R.D7.2www.putreeekkk.blogspot.com
23ARYA BIMA R.B.D7.2www.bimaambyar.blogspot.com
24KAYLA SHAFA R.D7.2www.saplekk.blogspot.com
25KEVIN ANDREA D.D7.2www.jokerreal.blogspot.com
26M.LUQMAN NUR HAKEEMD7.2www.okllokblogspot.com
27MAHSA ZAKIAH R.D7.2www.mahsazakiah.blogspot.com
28MICHAEL CORNELIUS H.D7.2www.michaelcornelius136.blogspot.com
29PRAMUDYA RESTU H.D7.2www.pramudyasaja.blogspot.com
30REVIANIKA A.D7.2www.repiksantuy.blogspot.com
31SALWA AZ-ZAHRA M.D7.2www.wibuuwu.blogspot.com
32SHYFA NUR H.D7.2www.shyfanur.blogspot.com